Meld uw favoriete zorgverstrekker aan en help hen om beter gevonden te worden. Stel nu een profiel voor:

Hoe om te gaan met schuldgevoelens als mantelzorger

Hoe om te gaan met schuldgevoelens als mantelzorger

Inhoud

Hoe om te gaan met schuldgevoelens als mantelzorger

Als mantelzorger speel je een belangrijke rol in het leven van een zorgbehoevende. Je biedt ondersteuning, zorg en liefde aan iemand die het nodig heeft.

Hoewel mantelzorg een waardevolle en nobele taak is, kan het ook gepaard gaan met schuldgevoelens. Deze schuldgevoelens kunnen ontstaan door verschillende factoren, zoals het gevoel van onvermogen, het gevoel van tekortschieten of het gevoel van verwaarlozing van je eigen behoeften.

In dit artikel bespreken we hoe je kunt omgaan met schuldgevoelens als mantelzorger en hoe je voor jezelf kunt zorgen terwijl je voor een ander zorgt.

10 Redenen waarom mantelzorgers schuldgevoelens hebben …en 10 redenen waarom dat niet nodig is

Mantelzorgers kunnen inderdaad last hebben van schuldgevoelens. Hier zijn de 10 meest opgegeven redenen waarom ze schuldgevoelens kunnen ervaren:

 1. Onvoldoende tijd:
  Mantelzorgers kunnen schuldgevoelens ervaren omdat ze denken dat ze niet genoeg tijd besteden aan de zorg voor hun naaste.
  Ontkrachting: Mantelzorgers moeten erkennen dat ze ook hun eigen leven en verantwoordelijkheden hebben. Ze doen hun best binnen hun mogelijkheden.
 2. Emotionele uitputting:
  Ze voelen zich schuldig omdat ze soms gefrustreerd of uitgeput raken door de zorgtaak. Ontkrachting: Mantelzorg is zwaar en kan emotioneel belastend zijn. Het is normaal om af en toe overweldigd te raken en hulp te zoeken is belangrijk.
 3. Eigen behoeften verwaarlozen:
  Ze voelen zich schuldig als ze tijd voor zichzelf nemen of aan hun eigen behoeften denken.
  Ontkrachting: Zelfzorg is essentieel om effectief te kunnen zorgen voor anderen. Het is geen egoïsme, maar een noodzaak.
 4. Vergelijken met anderen:
  Ze kunnen zich schuldig voelen door zichzelf te vergelijken met andere mantelzorgers die meer lijken te doen.
  Ontkrachting: Iedere zorgsituatie is uniek, vergelijken leidt tot onnodige druk. Elke inspanning telt, hoe klein ook.
 5. Fouten maken:
  Schuldgevoelens kunnen ontstaan als ze denken dat ze fouten hebben gemaakt in de zorg.
  Ontkrachting: Niemand is perfect. Fouten maken hoort bij het leerproces en is menselijk.
 6. Verandering in de relatie:
  Ze kunnen zich schuldig voelen over eventuele gevoelens van frustratie of veranderingen in hun relatie met de zorgbehoevende.
  Ontkrachting: Zorg verandert relaties, het is normaal om gevoelens te ervaren en open communicatie kan helpen.
 7. Hulp van anderen accepteren:
  Schuldgevoelens kunnen optreden als ze hulp van anderen accepteren, omdat ze denken dat ze het allemaal zelf moeten doen.
  Ontkrachting: Hulp accepteren betekent niet dat ze tekortschieten. Samenwerken verlicht de last voor iedereen.
 8. Beperkte verbetering:
  Ze kunnen zich schuldig voelen als de gezondheidstoestand van de zorgbehoevende niet significant verbetert ondanks hun inspanningen.
  Ontkrachting: Mantelzorgers hebben geen controle over het ziekteproces, hun inzet is waardevol ongeacht de uitkomst.
 9. Emotionele conflicten:
  Ze kunnen zich schuldig voelen over gevoelens van frustratie, woede of verdriet jegens de zorgbehoevende.
  Ontkrachting: Emoties zijn normaal en begrijpelijk, maar het is belangrijk om steun te zoeken om ermee om te gaan.
 10. Verwaarlozing van eigen gezin:
  Mantelzorgers kunnen schuldgevoelens hebben omdat ze mogelijk minder tijd doorbrengen met hun eigen gezin.
  Ontkrachting: Balans vinden tussen zorgtaken en het eigen gezin is uitdagend. Open communicatie en begrip binnen het gezin zijn cruciaal.

Mantelzorgers zijn waardevolle steunpilaren voor hun naasten, en het is belangrijk dat ze zichzelf niet te hard veroordelen. Het uiten van deze gevoelens en het zoeken naar ondersteuning kan hen helpen om beter met schuldgevoelens om te gaan. Praat erover met je naasten of zoek professionele ondersteuning! Als jij je goed in je vel voelt wordt al de rest net dat tikkeltje makkelijker.

Zelfzorg is essentieel om effectief te kunnen zorgen voor anderen. Het is geen egoïsme, maar een noodzaak.

De uitdagingen van mantelzorg

Mantelzorg kan zowel fysiek als emotioneel veeleisend zijn. Het kan leiden tot een gevoel van overweldiging en uitputting. Het is belangrijk om te erkennen dat het normaal is om af en toe schuldgevoelens te ervaren als mantelzorger. Het laat zien dat je betrokken bent en geeft om de persoon voor wie je zorgt. Echter, als deze schuldgevoelens te intens worden of je dagelijks functioneren beïnvloeden, is het belangrijk om actie te ondernemen.

Erken je eigen grenzen

Als mantelzorger is het essentieel om je eigen grenzen te erkennen en te respecteren. Je kunt niet alles doen en dat is oké. Het is belangrijk om realistische verwachtingen te hebben en te accepteren dat je niet perfect bent. Het is oké om hulp te vragen en taken te delegeren. Het is ook belangrijk om tijd voor jezelf te nemen en je eigen behoeften niet te verwaarlozen.

Communiceer met anderen

Praat met anderen over je schuldgevoelens. Dit kunnen vrienden, familieleden of andere mantelzorgers zijn. Het delen van je gevoelens kan opluchting bieden en je helpen om perspectief te krijgen. Het kan ook leiden tot waardevolle adviezen en ondersteuning. Het is belangrijk om jezelf niet te isoleren en te weten dat je niet alleen bent in je ervaringen.

Zorg voor jezelf

Als mantelzorger is het essentieel om voor jezelf te zorgen. Dit betekent dat je tijd moet nemen voor ontspanning, plezier en zelfzorg. Het kan nuttig zijn om een ​​dagelijkse routine te creëren waarin je tijd reserveert voor activiteiten die je energie geven en je gelukkig maken. Dit kan variëren van het lezen van een boek tot het beoefenen van yoga of het bijwonen van een hobby. Het is belangrijk om jezelf niet te verwaarlozen, want alleen als je goed voor jezelf zorgt, kun je ook goed voor anderen zorgen.

Zoek professionele ondersteuning

Als de schuldgevoelens als mantelzorger aanhouden en je dagelijks functioneren beïnvloeden, is het raadzaam om professionele ondersteuning te zoeken. Een therapeut of coach kan je helpen om je schuldgevoelens te begrijpen en ermee om te gaan. Ze kunnen je ook helpen om gezonde coping-mechanismen te ontwikkelen en je te begeleiden bij het vinden van een balans tussen zorg voor anderen en zorg voor jezelf.

Als mantelzorger kunt u voor algemeen advies en informatie terecht bij:

mantelzorg in de thuiszorg - schuldgevoelens
mantelzorg in de thuiszorg

Mantelzorg brengt vaak extra kosten met zich mee. Om die extra kosten op te vangen kunt u controleren of u, of de persoon voor wie u zorgt, recht hebt op:

 • een mantelzorgpremie: heel wat gemeenten bieden een mantelzorgpremie aan voor mantelzorgers. Informeer er naar bij uw gemeente of OCMW.
 • een tegemoetkoming van de Vlaamse zorgverzekering voor niet-medische zorg.

Belangrijke statistieken over mantelzorg

 • Volgens studies is 1 op 5 Vlamingen op de één of andere manier een mantelzorger. Het zou gaan om ongeveer 600.000 Vlamingen.
 • Ongeveer 1 op de 3 mantelzorgers ervaart schuldgevoelens.
 • Uit onderzoek blijkt dat mantelzorgers die voor zichzelf zorgen beter in staat zijn om voor anderen te zorgen.
 • In Vlaanderen woont 21% van de 11 tot 18-jarigen bij een zorgbehoevende omgerekend gaat het om ruim 119.000 jonge mantelzorgers in Vlaanderen.

Samenvatting

Als mantelzorger is het normaal om soms schuldgevoelens te ervaren. Het is belangrijk om je eigen grenzen te erkennen, te communiceren met anderen, voor jezelf te zorgen en professionele ondersteuning te zoeken indien nodig. Het is essentieel om te onthouden dat je een waardevolle bijdrage levert aan het leven van een zorgbehoevende en dat je ook voor jezelf moet zorgen. Door goed voor jezelf te zorgen, kun je beter voor anderen zorgen. Laat schuldgevoelens je niet belemmeren in je rol als mantelzorger, maar gebruik ze als motivatie om voor jezelf en je dierbaren te zorgen.

Leer meer over mantelzorgers en krijg waardevolle inzichten op onze blog.